A klubról, bemutatkozás

A Kaposvári Sportlövész Klub 1998 március 07-én alakult ujjá, egyik jogelődje az MSZHSZ, a Magyar Szabadságharcos Szövetség sportlövőiből 1952-ben alakult az MHS Somogy Megyei Lövészklub, tehát az egyesület ebben az évben 60 éves múltra tekinthet vissza.

Kaposvár a vidéki sportlövész élet egyik fellegvára volt, a lövészsportban nagy nevű versenyzők nevelődtek a klubnál, akik sok hazai és nemzetközi sikert hoztak Kaposvár városnak és Somogy megyének.

Tisztelettel adózunk a sportág nagy ” öregjeinek”, a teljesség igénye nélkül felsorolva nevüket, akik sportszeretetükkel, szorgalmukkal, kitartásukkal megalapozták a somogyi SPORTLÖVÉSZET fejlődését.

Vadász János, Molnár István, Takács Kálmán, Ertl Tibor, Sánta István, Takács István, Koppány Árpád, Alsó Tibor, Kelemen István, Oh László, Molnár Erzsébet, Pflancer Ferenc, Bor Mihály, Légrádi József,Vermes Károly, Harák Károly, Baranyai Sándor,  Tuba László, Benke Imre, Péter László, Ifj.Vadász János,  Vadász Erzsébet,  Kelemen Miklós, Őri István, Novoszel Attila, Varsandál Noémi és még sokan mások tették le névjegyüket a kaposvári és a somogyi lövészsport asztalára.

Jogelődeink:

1952.05.01.-től MHS Somogy Megyei Lövészklub,

1962.09.01.-től MHSZ Kaposvári Lővészklub,

1969.10.01.-től MHSZ Latinka Sándor Lövészklub,

1972.01.01.-től MHSZ Kaposplaszt Lövészklub,

1991.01.18.-tól Kaposvári Lövész Egyesület,

1992.02.07.-től Kaposvári Rendészeti Testedző Egylet Sportlővő Szakosztálya,

1998.03.30.-tól Kaposvári Sportlövész Klub

A Kaposvári Sportlövész Klubot 1998.03.30-án 1950. sorszám alatt jegyezte be a Somogy Megyei Bíróság a PK.60.050/1998/1 számú határozatával. 1999. 12.01-én került bejegyzésre az egyesület „közhasznú” státusza a PK.60.050/ 1998/4 számú határozattal.

Adószámunk: 18768123-1-14

Sporttevékenységét 1952-től a HM tulajdonában lévő levő Cseri katonai lőtéren kezdte meg, amely több mint évszázados múltra tekinthetett vissza, a korabeli sajtótermékek szerint 1868-ban már rendeztek polgári céllővő versenyeket a Cseri lőtéren, innét származik az első híradás a női versenyzők eredményeiről.

A későbbiekben a Kaposvári Városi Tanács „centenáriumi park”céljára átvette a lőtérobjektum és a mellette elterülő katonai lőszerraktárak épületeit és területeit. A város és a HM között megállapodás született, melyben vállalták a lőtérobjektum helyett egy sportlőtér felépítését, az ilyen vállalások realizálása akkor sem ment gyorsan.

Tekintettel arra, hogy Kaposváron 36, a megyében vidéken 74 lövészklub működött, a sportmunka és a honvédelmi előképzés miatt kénytelenek voltunk egy átmeneti lőteret építeni. Ezt úgy tudtuk megoldani, hogy kaptunk a Kossuth utca 85 szám alatt egy lebontásra ítélt tömbbelső épületet, melyet társadalmi munkában lebontottunk, az MHSZ tanuló tehergépkocsijaival, a kibontott anyagot leszállítottuk a HM Elhelyezési Felügyelőség által biztosított Zalka Máté utcai területre, ahol társadalmi munkában építettük fel a sportlőteret és egy gondnoki lakást 1962-től 1976-ig használtuk a Zalka útcai lőteret, a Zaranyi úti lőtér elkészültéig. Ezt lőteret használjuk jelenidőben is, csak míg korábban ez tulajdonunk volt, most Kaposvár Város Önkormányzatától béreljük.

Az országban végbement politikai változások nem kedveztek a honvédelmi technikai sportoknak, igy a lövészsportnak sem, más szelek fújnak, a túlélés az egyik célunk, a sportlövészet hagyományainak megőrzése.

A korábbi sportfinanszírozási rendszer teljesen összeomlott, emiatt a sporttevékenységünk összetétele is megváltozott, csökkentettük a versenysportra fordított erőfeszítésinket, nagyobb súlyt helyezünk a szabadidős sporttevékenység erősítésére, fejlesztésére, mert az egyesület fennmaradását nagyobbrészt ebből a tevékenységből eredő bevételből tudja biztosítani.

Természetesen az igy megnyíló lehetőségeket megpróbáljuk kihasználni az utánpótlás nevelés érdekében. Sokáig az idősebb felnőtt versenyzők vitték eredményeikkel a vállukon a klubot, azonban az új sikerek megalapozása a legfőbb feladat jelenleg, itt igyekszünk folyamatosan hasznosítani az idősebb generáció sportszakmai tapasztalatait.

Az utánpótlás nevelés lassan beérő eredményeket hozhat, évek óta érünk el dobogós helyezéseket, az utánpótlás kategoriában az országos bajnokságokon, vidékbajnokságokon, jók a kapcsolataink néhány általános iskolával, gyermekkorú utánpótlásunkat általában tőlük, valamint a fegyverrel hivatásszerűen foglalkozó szervezetek tagjainak környezetéből tudjuk biztosítani.

A megfelelő szintű sporttevékenység végzéséhez szükséges sportszakemberek biztosításáról igyekszünk gondoskodni. Sok szabadidős sportlövész programot szervezünk intézményeknek, iskoláknak, lakókörzeteknek, ezzel is szeretnénk a lövészsport fejlődését segíteni, megítélésén javítani.

Közhasznú egyesület lévén nyitottak vagyunk bármilyen kezdeményezésre, megkeresésre, megoldottuk a sportlőtér részleges akadálymentesítését is, ami a megközelítést illeti a mozgáskorlátozottak részére, illetőleg a halláskárosultak részére a fényjelzéses indítás lehetőségét teremtettük meg.

Úgy a lövészsportban, mint az általunk üzemeltetett sportobjektumban többezer óra társadalmi munkát végzünk évente, így sikerült szerződésben biztosítani a lőtér üzemeltetés jogosítványát.

Sajnos eltérően a többi megyei jogú város gyakorlatától, úgy a lőtér üzemeltetést mint az egyesület működési költségeit saját finanszírozásból kell megoldanunk, ez nagyobb önállóságot, de sokkal több munkát jelent a források megszerzését illetően, és fizetett alkalmazott hiányában a sportszakmai tevékeny- ségben is.

A sportdiplomácia területén is tevékeny a klubunk, részt vállaltunk a Magyar Sportlővők Szövetségének országos és területi szerveinek tevékenységében, vezetésében, valamint a Somogy Megyei Sportszövetség tevékenységében is.

A Somogy Megyei Sportlövő Szövetség megbízásából rendezzük, bonyolítjuk azokat a sportlövész versenyeket, rendezvényeket, amelyek az éves versenynaptárban szerepelnek, illetőleg azokat amelyek akár a városi vagy a megyei szabadidős sportprogram részét képezik.

A Kaposvári Sportlövész Klubot öt tagú „Elnökség” irányítja, tevékenységüket három tagú „Ellenőrző Bizottság” segíti. Fizetett alkalmazott nincs a KSLK-nál. A Kaposvári Sportlövész Klub sportszakmai tevékenységének színtere a

Kaposvári Sportlőtér 7400 Kaposvár Zaranyi u. 6.